# مستی

شکوه

شکوه   گریه را به مستی بهانه کردم                    شکوه ها زدست زمانه کردم استین چو از چشم برگرفتم                      سیل خون به دامان روانه ... ادامه مطلب
/ 21 نظر / 8 بازدید